El Bloc Nacionalista Valencià (BLOC) és l’organització unitària del nacionalisme valencià progressista. Es va constituir el 1998 com a federació de partits, després de concórrer com a coalició electoral des de 1995, integrant la Unitat del Poble Valencià (UPV, fundada el 1982 i amb precedents des de l’etapa de la transició), el Partit Valencià Nacionalista (1990), Nacionalistes d’Alcoi (1994) i una important incorporació d’independents.