El BLOC-Compromís ha presentat hui les seues dos ponències, estatutària i política, a la seua militància per tal que puga començar el procés precongressual i el de les esmenes a estes ponències que comença hui i acaba el 16 de maig. Després, els equips de les ponències es reuniran amb les persones esmenants per tal d’informar-los si les esmenes han estat acceptades, transaccionades o rebutjades. En cas que no s’accepte la transacció per l’esmenant o siguen rebutjades, arribaran vives al VIIIé Congrés Nacional, que se celebrarà el 26 i 27 de juny, on es votarà la seua inclusió o no per part de les persones participants. 

Els equips de les ponències faran reunions explicatives pel territori sobre els nous textos per atendre els dubtes de la militància i explicar en profunditat el contingut d’estes ponències. Estes rondes acabaran el 4 d’abril. 

Novetats de la ponència política

La ponència política del BLOC-Compromís, que hui es presenta a la ciutadania, aprofundix, segons l’equip redactor, “en la millora de la qualitat de vida de les valencianes i valencians i la construcció nacional i popular del País Valencià, més ara mateix, un moment en què la incertesa és la sensació dominant i cada cop les decisions es prenen més lluny de casa nostra per poders polítics i econòmics sense cap control democràtic”. 

Per això la ponència política ha preparat una text en què s’impulsa “l’empoderament del poble valencià, de la seua sobirania, que és l’element sobre el qual vol pivotar l’acció política de l’organització valencianista: més sobirania de les persones. Una sobirania entesa com més i millor autogovern, més democràcia i més justícia social. Una sobirania de les persones que connecta amb els moviments dels quals el BLOC-Compromís se sent partícip: el feminisme, l’ecologisme, el republicanisme, l’internacionalisme, l’antifeixisme, el cooperativisme, el moviment lgtbi+ i els moviments que busquen democratitzar l’esfera econòmica”.

La ponència també proposa una actualització “sense perdre de vista d’on venim i sabent on volem arribar”, per això durant este cap de setmana s’ha realitzat un procés de votació per a triar la proposta que s’inclouria en esta ponència política i en la qual Més-Compromís va resultat vencedora. “Ara és el moment de seguir fent el millor que sabem fer: actualitzar-nos per a seguir sent l’eina més útil al servici del País Valencià. Per això s’oferix en esta ponència un projecte transformador que respon a l’actual moment històric”. 

La ponència política detecta set emergències: “l’emergència climàtica, que amenaça la base de l’existència com a humanitat i la manera de viure;  l’emergència socio-sanitària, provocada pel desmantellament dels servicis públics per part de la dreta; l’emergència feminista, marcada per les desigualtats i la subordinació de la dona respecte a l’home en el sistema patriarcal en què vivim; l’emergència social, amb el preocupant augment de les desigualtats; l’emergència territorial, provocada per un model centralista i la discriminació del món rural; l’emergència democràtica, entre el buidatge de la democràcia i l’amenaça dels moviments de l’extrema dreta; i l’emergència lingüística, a la qual ens han abocat amb la subordinació de la nostra llengua”. 

Per a donar resposta a estes emergències, afirmen, que “el poble valencià ha de guanyar i compartir sobiranies”. Estes sobiranies es guanyen, segons l’equip, “defensant una resposta democràtica al model neoliberal i a l’amenaça autoritària, la urgència d’una transició ecològica ambiciosa o la necessitat d’una xarxa assistencial sanitària integral”. La ponència planteja “una transformació democràtica de l’economia i un nou sistema de valors amb un feminisme transversal i interseccional capaç de canviar-ho tot. Un full de ruta per a guanyar la batalla de les desigualtats”. 

Per això, davant els reptes i emergències que s’hi detecten, la ponència proposa “una reformulació del projecte valencianista en dos vessants: l’actualització ideològica i refundació organitzativa. En este moment històric, esta és la millor manera de conservar el llegat dels nostres predecessors i predecessores i ser dignes hereus de la valentia que sempre ha demostrat el valencianisme”. 

L’actualització ideològica que la ponència del BLOC-Compromís planteja condensa la trajectòria recent de l’organització valencianista: “un valencianisme en clau pròpia, perquè som valencianistes sense complexos, amb la voluntat de relacionar-nos de manera horitzontal en peu d’igualtat. Un valencianisme que hi engloba tot que és el fil conductor de totes les nostres lluites per defensar els nostres drets i contra els privilegis d’uns pocs”

Per altra banda, la refundació organitzativa ha de ser, segons afirmen, “intencionada, proactiva i visible”. Proposen una refundació que “permeta al poble valencià noves vies de participació en el nostre projecte; que facilite espais de trobada i coordinació amb els moviments socials; que siga capaç de generar polítiques públiques transformadores; que acompanye les nostres representants a les institucions, al govern i a l’oposició; i que compte una estratègia territorial que abaste la diversitat de les realitats socials del País Valencià”.

En definitiva, “un valencianisme més fort serà capaç d’enfortir Compromís i de donar continuïtat al Botànic. Defenem un projecte que siga capaç de teixir aliances a nivell estatal, europeu i global amb els moviments que compartixen amb nosaltres els valors de fer política al pobles per a millorar la vida de les persones”, conclou l’equip de la ponència política. 

Novetats de la ponència estatutària

La ponència estatutària del BLOC-Compromís, per la seua banda, ha creat uns nous estatuts “per a adaptar-nos als canvis i a l’evolució del partit o per a resoldre les llacunes que s’han trobat en els darrers, fet que ens permetrà funcionar millor. Alhora s’ha inclòs la informació que ara formava part del codi ètic i del reglament d’accés a la informació i de participació, per tal de cohesionar-ho tot al corpus estatutari”, afirma l’equip redactor. 

Com a novetat, l’equip redactor de la ponència estatutària ha inclòs els termes “feminista i ecologista” en la definició del partit i, a més s’han inclòs mesures concretes per a garantir la igualtat, com ara demanar paritat en els nomenament en cada nivell de responsabilitat. A més, el BLOC-Compromís crearà la seua Assemblea Feminista com a òrgan del partit, per tal de potenciar la transversalitat del feminisme al si del BLOC-Compromís.

Una altra novetat pel que fa a la militància és la creació de la figura de l’activista, com a persona que participa i difon activitats i propostes del BLOC-Compromís sense vinculació directa a la vida orgànica del partit. A un nivell més de funcionament la ponència política ha ordenat el funcionament dels òrgans. “Es concreten estatutàriament la convocatòria i el desenvolupament de les reunions, així com les votacions, notificacions, suplències i substitucions, per tal que hi haja un mínim regulat en els òrgans que no aproven reglament propi”, afirmen els redactors. 

Pel que fa a la incompatibilitat i limitació de mandats, s’han compilat totes les incompatibilitats al mateix apartat, per tal de facilitar-ne la consulta. Com a novetat hi ha la inclusió de la incompatibilitat total de la Secretaria General amb qualsevol altre càrrec orgànic i institucional; s’han flexibilitzat els càrrecs que poden ocupar les persones que ocupen alcaldies i també s’han limitat els mandats a l’àmbit municipal, de manera que només queden limitats els dels àmbits supramunicipals. 

En relació a la celebració dels següents Congressos Nacionals, s’hi ha introduït el caràcter assembleari, tot deixant oberta la possibilitat d’un Congrés per delegació si hi ha situacions extraordinàries, com l’actual, que ho impedixen. Així també, l’equip redactor de la ponència política consolida el model de Congrés Nacional obert, amb l’obligatorietat que les persones no militants que siguen triades per a un càrrec s’hagen d’afiliar en un període màxim de dos mesos. 

El òrgans polítics nacionals també tenen canvis; el nombre de persones membres del Consell Nacional, el màxim òrgan entre congressos del BLOC-Compromís, passa de ser fixa a tindre proporció amb la militància que serà d’1 cada 60. A més es crearà la Permanent del Consell de Coordinació Política per tal de coordinar els assumptes ordinaris entre el partit i les institucions. A més es crearà el Comité Electoral Nacional com a òrgan del partit. 

L’executiva Nacional també tindrà canvis i podrà autoorganitzar-se de manera que cada executiva podrà proposar una estructura de funcionament dins dels mínims que marquen els estatuts; a més s’hi proposa la creació d’Equips d’Organització, en coordinació directa amb l’àrea d’Organització, per a coordinar la gestió ordinària del partit en cada àrea territorial, en les quals es potenciarà les executives comarcals i s’eliminaran els Consells de Coordinació Comarcal. 

Per a acabar, el BLOC-Compromís referma la seua aposta per Compromís com a ferramenta política, amb la introducció explícita de la cessió de competències d’òrgans del BLOC a òrgans comuns de tot Compromís.