El síndic del Grup Parlamentari Compromís, Fran Ferri, i la portaveu adjunta, Aitana Mas, han elaborat un document en què es proposen mesures d’enfortiment i millora per al model turístic valencià, que serà l’aportació de la coalició al Pla Estratègic de Turisme 2020/2025 que està confeccionant la Generalitat.

“Les línies estratègiques de Compromís per al turisme tenen com a gran objectiu aconseguir que el nostre model turístic millore la qualitat de vida de les valencianes i els valencians. Així mateix és necessari que este model estiga preparat per lluitar contra l’emergència climàtica i lidere la transició ecològica de l’economia. I de la mateixa manera és imprescindible que el turisme forme part d’un model productiu equilibrat i sostenible”, han assegurat els portaveus.

Per a Compromís l’estratègia turística ha de ser transformadora, centrant-se en la diversificació per a aconseguir un model més sostenible, en combatre la precarietat laboral amb un pla d’ocupació digna, integrar el turisme en la totalitat del model productiu, el suport al múscul de la indústria turística valenciana, prioritzar l’aplicació de la innovació i la tecnologia, ha de comptar amb la creació del Fons de sostenibilitat turística i facilitar la formació i assessorament dels professionals del sector.

En el document elaborat per Ferri i Mas, es realitza un estudi del context del turisme en la societat valenciana, en què es destaca com ens trobem en una situació entre la importància del sector turístic en l’economia valenciana i el risc d’excessiva dependència. També es fa incidència en la precarietat laboral accentuada en el sector i la vulnerabilitat del mateix per circumstàncies inesperades, com la pandèmia de la Covid19, o el context d’emergència climàtica que vivim. Així mateix en el document es realitza un anàlisi dels impactes, visibles i invisibles, del turisme en el nostre territori.

En quant a les propostes Compromís planteja nou línies estratègiques:

  1. Diversificació turística per un model més sostenible i equilibrat. Diversificar l’oferta turística per evitar el turisme massificat i generar focus de desenvolupament sostenible en altres territoris del País Valencià, prioritzant la promoció turística fora de temporada alta.
  • Combatre la precarietat associada al turisme. Per tal d’aconseguir una millora de les condicions laborals al turisme cal impulsar el Pla de Garantia Social i Ocupació Digna de la Comunitat Valenciana i diversificar l’oferta turística per tal d’aconseguir un producte que genere més valor i tinga menys estacionalitat.
  • Escolta activa a la ciutadania: a través de l’elaboració d’un baròmetre ciutadà i incrementant la presència d’entitats de veïns i veïnes en el Consell Valencià del Turisme.
  • Prioritzar l’aplicació de la innovació i la tecnologia com a palanca de transformació. Facilitar la incorporació de innovació i l’ús de les TIC a les empreses valencianes per tal d’adaptar-se a les exigències de la demanda i tindre la capacitat de poder crear millores en els seus productes turístics.
  • Suport al múscul de la indústria turística valenciana. Prioritzar en l’ajuda institucional per les empreses del nostre territori que més dificultats poden presentar, com són les PIMES, a l’hora d’adaptar-se a les noves exigències de l’entorn com les mediambientals.
  • Construir un turisme integrat en la totalitat del model productiu. Treballar per un model productiu equilibrat en el que l’economia valenciana no presente una dependència tan marcada del turisme, per a reduir la nostra inestabilitat i crear un sistema més fort i menys vulnerable als shocks.
  • Formació i assessorament dels professionals dels sectors. Millorar i incentivar la formació i l’assessorament dirigit als nostres professionals del sector.
  • Creació del Fons de sostenibilitat turística. Amb la creació d’aquest Fons, nodrit amb les aportacions generades en l’àmbit del turisme com la coneguda com a “taxa turística”, es podrien finançar iniciatives que es decidisquen per part de les comunitats locals de les destinacions turístiques, a banda de sufragar part de les despeses que generen els visitants i que actualment són abonades pels valencians i valencianes.
  • Nou sistema d’indicadors SIT-R. Per tal d’analitzar l’impacte de l’activitat turística de manera més rigorosa i aconseguir resoldre els problemes que en genera proposem crear un Sistema d’Indicadors Turístics seguint les recomanacions de l’Organització Mundial del Turisme.