El BLOC – Compromís preguntarà a la seua militància quin nom tindrà el partit després del VIIIé Congrés Nacional del BLOC, que se celebrarà a València el 27 i 28 de juny de 2020.

El partit valencianista proposa per a la tria un mètode participatiu mitjançant el qual la militància del BLOC decidisca quina de les opcions proposades per les ponències serà la que inclourà el document que es presentarà a la militància per al seu debat.

El procés de participació es durà a terme de forma telemàtica a dos voltes, la primera entre el 14 i el 20 de març, ambdós inclosos; i la segona entre el 22 i el 27 de març. L’opció guanyadora de la segona volta serà la que les ponències política i d’estatuts inclouran als documents que es debatran al Congrés. Esta opció podrà ser esmenada per les persones inscrites al VIIIé Congrés, seguint el procediment del reglament precongressual.

Segons Vicent Marzà, coordinador de la redacció de la ponència política del BLOC, “este Congrés ha de suposar una nova reformulació del valencianisme. Seguint l’exemple dels nostres predecessors, que van saber adaptar-se als seus temps i fer avançar el nostre projecte, les dones i els homes del BLOC apostem en este Congrés per una renovació ideològica i una refundació organitzativa”.

Per a Maria Josep Amigó, coordinadora de la ponència d’estatuts del BLOC, esta reformulació “ha de ser visible i proactiva, en la qual la societat valenciana perceba una evolució en el projecte que aglutina el valencianisme polític d’esquerres. El VIIIé Congrés del BLOC és el lloc idoni per a debatre el canvi de nom de la nostra organització”.